Parní lokomotiva - schéma činnosti

Parní lokomotiva

 1. potrubí přívodu páry
 2. šroubový podavač uhlí
 3. armaturová hlava
 4. topeniště
 5. parní píšťala
 6. pojistný ventil
 7. prvky přehřívače
 8. kouřové roury
 9. žárnice
 10. parojem
 11. ventilový regulátor
 1. přehřívačová skříň
 2. dvojitý komín
 3. dvojitá dyšna
 4. dýmnice
 5. rozdělovací šoupátko
 6. nízkotlaký parní válec
 7. kouřovod
 8. píst
 9. pístnice nízkotlakého válce
 10. nízkotlaká vodící pravítka
 11. křížák nízkotlakého válce
 1. ovládací páka nízkotlakého šoupátka
 2. ojnice
 3. protizávaží zalomené nápravy
 4. hnací kolo od nízkotlakého válce
 5. hlava nízkotlaké ojnice
 6. odkalovač kotle
 7. vysokotlaký válec
 8. píst
 9. pístnice vysokotlakého válce
 10. ojnice
 11. spojnice

Parní lokomotiva

dle dokumentace S.N.C.F.