Parní lokomotiva se čtyřmi válci 241 P (1947)

technickŠ data
délka (bez tendru): 17,17 m
hmotnost: 131,80 t
výkon: 2 450 kW
maximální rychlost: 120 km/h

 1. kompresor
 2. usměrňovač kouře
 3. dýmnice
 4. dvojitá dyšna (kouř a pára)
 5. dvojitý komín
 6. trubice přívodu páry do válců
 7. přívod páry do přehřívače
 8. trubice přehřívače páry
 9. sběrač přehřáté páry
 10. předehřívač vody
 1. kouřové roury s předehřívacími články
 2. parojem
 3. písečník
 4. potrubí sběrače páry
 5. trubkový kotel
 6. pojistný ventil
 7. potrubí sběrače páry pro příslušenství
 8. parní píšťala
 9. spalovací komora
 10. tyč přestavovače rozvodu (zpětný chod)
 1. šroubový podavač uhlí (štoker)
 2. Bisselův podvozek
 3. popelník
 4. rošt
 5. topeniště
 6. klenba topeniště ze žáruvzdorných cihel
 7. spojnice
 8. brzdové zdrže
 9. vodní čerpadlo
 10. hnací kola
 1. mechanismus rozvodu
 2. ojnice
 3. trubice pískové trysky
 4. nízkotlaký parní válec
 5. píst
 6. brzdový válec
 7. rozvod páry válcovým šoupátkem

tendr

 1. uhlák
 2. vodojem

dle dokumentace S.N.C.F